RBT AB

Ritningar enligt dina egna önskemål! 

Våra tjänster  

RBT AB erbjuder en stor mängd tjänster inom byggnadsritning.

  • Skisser  för planering
  • Ritningar till beräkningar
  • Bygglovshandlingar
  • Ritningar till byggnadsarbeten, ombyggnad, tillbyggnad och renoveringar.
  • Ritningar till anbudsunderlag
  • Skisser att visa kunder för förslag
  • Rumsuppställningar (våtrum/köksinredningar)
  • Snickeri-ritningar
  • Konstruktionsritningar

 

Övriga förslag på tjänster: 
- Digitalisering av befintliga pappersritningar
- Skisser över villor och lägenheter åt mäklare/säljare
- Hjälp och stöd vid bygglovsansökningar 

Kontrollansvarig enl. PBL (KA-PBL)
- Byggprojekt som kräver bygglov ska idag ha en certifierad kontrollansvarig (enl. ändring av Plan- och Bygglagen 2011). 
 

Detta är bara exempel på företagets tjänster. Alla förfrågningar beaktas.
Så kontakta oss gärna för mer information!

 

Jag arbetar så långt som möjligt med fast pris, och beräknar kostnaderna efter uppdragens storlek. Tveka inte att fråga efter ett kostnadsförslag.